Senhasegura

Chroń firmę przed nieuprawnionym dostępem.

Dlaczego Wybrać Nasze Usługi PAM?

Senhasegura to zaawansowane rozwiązanie klasy PAM, dostarczające najwyższego poziomu bezpieczeństwa poprzez kontrolę dostępu i ochronę poświadczeń. System automatyzuje i upraszcza praktyki przydzielania dostępów, tworzenia haseł oraz ich cyklicznego resetowania. Zapewnia monitoring i nagrywanie sesji wewnętrznych i zewnętrznych. Dodatkowe moduły, takie jak przechowywanie kluczy SSH, zarządzanie certyfikatami i ochrona tajemnic, dostosowują się do indywidualnych potrzeb klientów. Obecnie dostępny w ponad 40 krajach, Senhasegura została zaklasyfikowana przez Gartnera jako Challenger w Magicznym Kwadrancie, uzyskując także wysoką ocenę 4,9/5 w badaniach „Gartner Peer Insights” przeprowadzonych wśród użytkowników produktu.

KLUCZOWE KORZYŚCI

Zarządzanie Poświadczeniami

Grupy Dostępu określają uprawnienia użytkowników do haseł i zdalnego dostępu.

ZBIERANIE LOGÓW

Określanie użytkowników korzystających z sesji logowanych, monitorowanych i nagrywanych.

NAGRYWANIE SESJI

Nagrywanie wszystkich sesji, również równoległych, w formie plików wideo o wysokiej jakości.

AUDYT POLECEŃ

Konfiguracja alarmów dla sesji SSH, Telnet i baz danych dla wszystkich użytkowników.

MODUŁ AAPM

Zabezpieczanie poświadczeń w kodzie źródłowym i plikach konfiguracyjnych.

AUDYT I ZGODNOŚĆ

Generowanie łatwych do wyeksportowania raportów dla audytów i zgodności z regulacjami.

MECHANIZM PRZYZNAWANIA DOSTĘPU

Kontrola dostępu do urządzeń i poświadczeń za pomocą wielopoziomowego mechanizmu.

KONTROLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH

Grupy i profile dostępu umożliwiają kontrolowany dostęp dla podmiotów zewnętrznych.

DZIELENIE POŚWIADCZEŃ

Rozdzielanie haseł między użytkowników dla dostępu do konkretnych zasobów.

AUTOMATYCZNA ZMIANA HASEŁ

Automatyczna zmiana haseł po zakończeniu sesji z jednorazowymi poświadczeniami.

ANALIZA ZAGROŻEŃ

Śledzenie potencjalnych zagrożeń i podejrzanej aktywności.

JUMP SERVER

Bezpieczny dostęp za pomocą Putty lub RDP w ramach sesji monitorowanej, bez ujawniania haseł.