SAFETICA

Wykrywanie zagrożeń bezpieczeństwa danych i zapobieganie incydentom.

Kluczowe korzyści

Krótki czas wdrożenia i elastyczność kosztów

Wdrożenie w ciągu kilku godzin, pełna konfiguracja i ochrona w ciągu dni. Miesięczne rozliczenia umożliwiające elastyczną optymalizację kosztów i korzystanie z usług na zasadzie pay-as-you-go.

Łatwe w administracji

Oszczędzające czas podejście wsparte wbudowanymi szablonami, automatyzacją i najlepszymi praktykami. Automatyczne wykrywanie ryzykownych zdarzeń i zachowań użytkowników, a także zapewnienie bezpiecznej, cyfrowej przestrzeni roboczej.

Wykrywanie incydentów oparte na ryzyku

Holistyczna ocena ryzyka z możliwościami uczenia się, napędzana analityką danych. Unikalne wykrywanie intencji użytkownika i jego rzeczywistej aktywności.

Obsługa cyfrowej przestrzeni roboczej w dobie hybrydowej pracy

Gotowość do obsługi środowisk z użytkownikami pracującymi zdalnie. Inteligentne skanowanie oparte na dynamicznym rozpoznawaniu godzin pracy.

Pełny zakres bezpieczeństwa

Pełna widoczność kanałów dystrybucji danych. Obsługa wielu platform. Pełna ochrona urządzeń znajdujących się czasowo w trybie offline i wysoki poziom ochrony przed sabotażem.

Dojrzała architektura gotowa pod SaaS

Architektura oparta na chmurze, zorientowana na płynnym dostępie, skupiona wokół bezpieczeństwa. Bardzo mały wpływ na wydajność endpointów (poniżej 3%).

Klasyfikacja i audyt przepływu danych

Odkrywanie i klasyfikowanie wrażliwych danych firmy w oparciu o wbudowane szablony. Audyt przeprowadzony we wszystkich ważnych kanałach, którymi przepływają dane.

Wykrywanie incydentów i zautomatyzowane reagowanie

Inteligentne i automatyczne wykrywanie incydentów, wsparte automatyczną oceną ryzyka w celu niwelowania podejrzanych lub nietypowych zachowań.

Raporty z działań

Safetica umożliwia przegląd wszystkich zagrożeń w jednym interfejsie zarządzania. Otrzymujesz powiadomienia e-mail o podejrzanych zachowaniach, możesz zobaczyć ważne statystyki na pulpicie nawigacyjnym lub eksportować surowe dane do formatu .xls w celu dalszej analizy.

Wykrywanie i ograniczanie naruszeń zgodności z przepisami

Wykrywanie i audytowanie potencjalnych naruszeń zgodności z przepisami RODO, HIPAA lub PCI-DSS oraz ustawianie odpowiednich zabezpieczeń, mających na celu egzekwowanie wewnętrznych polityk.

Jak to działa

Niezwykle szybkie wdrożenie umożliwia rozpoczęcie audytu przepływu danych i wykrywania zdarzeń w ciągu jednego dnia.
Wstępnie skonfigurowane reguły wykrywania są aktywowane automatycznie, a następnie mogą być regulowane i dostosowywane.
Tryb ochrony może zostać włączony później, z wykorzystaniem informacji o ryzyku

01

Środowisko klienta jest automatycznie wdrażane w zabezpieczonej chmurze

02

Safetica Client zostaje zdalnie zainstalowany na urządzeniach pracowników

03

Safetica NXT jest gotowa do audytu Twoich danych i ostrzegania o incydentach

Wykrywanie incydentów oparte jest na natywnej logice, automatycznym wykrywaniu anomalii i ciągłym uczeniu się. Wynik jest reprezentowany przez zestaw ryzykownych zdarzeń, które Safetica NXT identyfikuje i podkreśla przy użyciu trójstopniowej skali klasyfikacji ryzyka.

Przy włączonym trybie ochrony można „cicho” rejestrować zdarzenia, powiadomić pracownika o potencjalnym ryzyku operacji lub ją zablokować. DLP z adaptacyjną ochroną danych wykorzystuje dynamiczną analizę przestrzeni roboczej, która jest stale dostosowywana do zachowania użytkowników.