Energy Logserver

Zarządzanie dużymi ilościami danych oraz szybkie i wygodne przeszukiwanie logów, umożliwiające skuteczne wykrywanie incydentów bezpieczeństwa.

Bezpieczny SIEM bez ryzyka

Bezpieczne Wdrożenie

Atrakcyjny Model Licencjonowania

Skalowalna Architektura

Brak ukrytych ograniczeń i kosztów

Zaawansowane Funkcje Dostosowane do Wymagań Zespołu SOC

Rozpocznij od małego i rozwijaj się później

Energy SOAR dla Twojego MSSP SOC

Oszczędności i Efektywność

Redukcja Zależności od Specjalistów ds. Bezpieczeństwa. Zwiększone Obsługiwane Klienty Przez Ten Sam Zespół SOC.

Kategoryzacja Incydentów

Automatyczna Klasyfikacja Incydentów i Przekazywanie Ich do Odpowiednich Operatorów/Zespołów.

Automatyczne Raportowanie

Dostęp do Zakładki z Raportami w SOAR, Zawierającą Wszystkie Informacje na Temat Incydentów.

Integracje

Gotowe Integracje z Narzędziami Bezpieczeństwa oraz Możliwość Tworzenia Dedykowanych Integracji (Wymaga Dodatkowych Usług Profesjonalnych).

Narzędzia do Współpracy

Skuteczne Zarządzanie Skomplikowanymi Przypadkami i Współpraca Zespołowa w Jednym Miejscu.

Informacje o Incydentach

SOAR Automatycznie Poszerza Informacje o Incydentach o Dodatkowe Metadane, Przyspieszając ich Przetwarzanie.

Automatyzacja Przepływu Pracy

Tworzenie Działań w Przypadku Incydentów w Celu Zautomatyzowania Częstych Scenariuszy Bezpieczeństwa. Zwiększone Możliwości Analizy i Poszukiwania Zagrożeń.

Informacje o Incydentach

SOAR Automatycznie Poszerza Informacje o Incydentach o Dodatkowe Metadane, Przyspieszając ich Przetwarzanie.

Automatyzacja Przepływu Pracy

Tworzenie Działań w Przypadku Incydentów w Celu Zautomatyzowania Częstych Scenariuszy Bezpieczeństwa. Zwiększone Możliwości Analizy i Poszukiwania Zagrożeń.

Narzędzia do Współpracy

Skuteczne Zarządzanie Skomplikowanymi Przypadkami i Współpraca Zespołowa w Jednym Miejscu.

Szczegóły Programu MSSP

LICENCJA I OPROGRAMOWANIE

Partner MSSP otrzymuje nieograniczoną licencję na korzystanie z Energy LogServer i Energy SOAR.

WARUNKI PŁATNOŚCI

Klienci mają opcję płacenia miesięcznie lub rocznie.

ELASTYCZNOŚĆ INSTALACJI

Partnerzy MSSP mogą instalować komponenty systemu Energy LogServer według własnych preferencji, w tym GUI, węzeł danych, czujnik i agent.

DEDYKOWANY WĘZEŁ DANYCH

Klientom oferowana jest opcja przechowywania danych lokalnie w ich własnej infrastrukturze.

WARUNKI PŁATNOŚCI

Klienci mają opcję płacenia miesięcznie lub rocznie.

LICENCJA I OPROGRAMOWANIE

Partner MSSP otrzymuje nieograniczoną licencję na korzystanie z Energy LogServer i Energy SOAR.

ELASTYCZNOŚĆ INSTALACJI

Partnersi MSSP mogą instalować komponenty systemu Energy LogServer według własnych preferencji, w tym GUI, węzeł danych, czujnik i agent.

DEDYKOWANY WĘZEŁ DANYCH

Klientom oferowana jest opcja przechowywania danych lokalnie w ich własnej infrastrukturze.

STRUKTURA CENOWA

Cena programu zależna jest od liczby źródeł danych, obliczana według wzoru: (Liczba źródeł danych x koszt odpowiedniego poziomu cenowego).

KOSZTY WĘZŁA DANYCH

Dedykowany węzeł danych jest dodawany do oferty w zależności od liczby monitorowanych źródeł danych, co wpływa na cenę.

RÓŻNORODNOŚĆ ŹRÓDEŁ DANYCH

SIEM obsługuje różne źródła danych, w tym serwery fizyczne, wirtualne, urządzenia sieciowe, bazy danych, aplikacje oraz ruch NetFlow.

ROZŁOŻONE KOSZTY AKTYWACJI

Aktywacja może być rozłożona na 12 miesięcy z równomiernym podziałem kosztów na raty miesięczne.

WYMÓG CZUJNIKA LUB WĘZŁA DANYCH

Każdy klient musi zastosować czujnik lub dedykowany węzeł danych.

OPCJA ZAKUPU PO UMOWIE

Klienci końcowi mogą nabyć dedykowane węzły danych po zakończeniu umowy MSSP.

RÓŻNORODNOŚĆ ŹRÓDEŁ DANYCH

System SIEM obsługuje różne źródła danych, w tym fizyczne i wirtualne serwery, urządzenia sieciowe, bazy danych, aplikacje oraz NetFlow.

ROZŁOŻONE KOSZTY AKTYWACJI

Aktywacja może być rozłożona na 12 miesięcy z równomiernym podziałem kosztów na miesięczne raty.

WYMÓG CZUJNIKA LUB WĘZŁA DANYCH

Dla każdego klienta wymagane jest zastosowanie czujnika lub dedykowanego węzła danych.

OPCJA ZAKUPU PO UMOWIE

Klienci końcowi mają możliwość zakupienia dedykowanych węzłów danych po zakończeniu umowy MSSP.