Cyberbezpieczństwo

4ERGO specjalizuje się w szeroko rozumianym outsourcingu usług informatycznych, które świadczymy dla firm i organizacji.

Nasze rOzwiązania Cyberbezpieczeństwa

Zapewniamy najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa

Cyberbezpieczeństwo jest jednym z celów każdej firmy, korporacji, jednostki terytorialnej. To obszar wymagający stałej rozbudowy. Naszym klientom zapewniamy najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa zasobów informatycznych i bazodanowych.

Każdego dnia na świecie przybywa nawet 500 000 nowych wirusów. To aż niewiarygodna ilość. Żaden tradycyjny system antywirusowy nie jest w stanie tak szybko aktualizować zagrożeń. Informacja o zagrożeniu dostarczona na czas może zapobiec stracie finansowej przez blokadę wycieku danych czy zapobiegając przestojowi usługi, produkcji przemysłowej.

Naszą misją jest oferowanie najlepszych w swojej klasie produktów: bezpieczeństwa, sieciowych, hardware oraz służących do zarządzania wraz z najwyższej jakości wsparciem handlowym i technicznym.

Polityka bezpieczeństwa

Sprawdzone rozwiązania do backupu i przywracania danych w środowiskach fizycznych, wirtualnych, mobilnych oraz chmurowych. Acronis otrzymał nagrodę Wybór Użytkowników Gartner Peer Insights jako najlepsze rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych dla centrów danych.

Bezpieczeństwo sieci

W ramach naszych usług dbamy także o bezpieczeństwo sieci. Wykonywane działania naszych specjalistów mają ochronić firmę przed nieautoryzowanym dostępem i złośliwym oprogramowaniem. Możemy również określić strony, z których pracownicy nie mogą korzystać.

Bezpieczeństwo sprzętu

Zajmujemy się konfiguracją urządzeń, aby były odpowiednio chronione przed nieupoważnionymi osobami. Bezpieczeństwo sprzętu to także blokada przed instalacją nieautoryzowanych plików, które mogłyby uszkodzić zarówno samo urządzenie, jak i całą sieć.

Monitoring i zarządzanie niebezpiecznymi incydentami

W ramach wykonywanych obowiązków zajmujemy się także stałą obserwacją sieci. Monitoring i zarządzanie niebezpiecznymi incydentami jest niezwykle istotny szczególnie w obecnych czasach, kiedy praktycznie każda sieć jest narażona na różnego rodzaju złośliwe oprogramowanie czy ataki hakerskie.

Działania związane z cyberbezpieczeństwem

Wykonujemy audyty bezpieczeństwa sieci, wskazujemy słabe punkty oraz przedstawiamy sposoby zabezpieczenia. Wykazujemy słuszność zastosowania danego pomysłu biznesowego w konkretnej firmie PoC (Proof of Concept). W ramach PoC zainstalujemy bezpłatnie w Twojej firmie nasze produkty i wskażemy Ci miejsca krytyczne twojej w sieci informatycznej sieci LAN / WAN /OT (operational technology). Wykrywamy ataki na sieć i przeciwdziałamy zagrożeniom.  Wiele oferowanych przez nas produktów jest w przystępnej cenie, która może mile zaskoczyć.

4Ergo jest firmą dostarczającą rozwiązania, sprzęt informatyczny niezbędny do cyfryzacji podmiotów, świadczenia e-usług, pracy i edukacji zdalnej, zdalnej obsługi interesariuszy, sprzęt informatyczny z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami, sprzęt serwerowy, oprogramowanie niezbędne do świadczenie usług do wielu instytucji i firm oraz oferującą modernizację / rozbudowę wewnętrznej sieci LAN. Posiadamy szerokie doświadczenie również we współpracy z podmiotami publicznymi, jak również komercyjnymi dużymi firmami.

SentinelOne to aktywny EDR (Endpoint Detection and Response) zapewniający ochronę nowej generacji dla wszystkich stacji końcowych

Główne cechy platformy SentinelOne to:

 • bezsygnaturowa analiza statyczna i behawioralna oparta na sztucznej Inteligencji, która zapobiega atakom i wykrywa je w czasie rzeczywistym, zanim zdąża spowodować faktyczne szkody,
 • agenci SentinelOne działają w pełni autonomicznie, co oznacza, że technologia wykrywania i zapobiegania atakom działa niezależnie od połączenia z chmurą lub serwerem zarządzającym, a w przypadku ataku odpowiednie działania są podejmowane w czasie rzeczywistym,
 • skutki ataku są szybko usuwane, a użytkownicy mogą wrócić do pracy w ciągu kilku minut bez konieczności odtwarzania systemów i pisania skryptów,
 • szybki, prosty i skuteczny Threat Huntingu oraz analiza śledcza, dzięki technologii Deep Visibility i Storyline,
 • Firewall Control (kontrola zapory firewall),
 • Device Control (kontrola interfejsów USB i Bluetooth),
 • Vulnerability Management (zarządzanie lukami w zabezpieczeniach).

Acronis - BACKUP + RANSOMWARE PROTETION

 • zabezpieczenie skrzynek pocztowych -> email security,
 • wyszukiwanie dziur w systemach, które mogą spowodować ataki hackerskie -> vulnerability assessment,
 • zarządzanie update’ami i aktualnościamu systemów -> patch management,
 • od Q1 również funkcja EDR -> Endpoint Detection and Response,
 • analiza dysków, czy mają prawidłowe zapisy -> unikanie błędnych zapisów backupów,
 • zabezpieczenie przemysłowej sieci produkcyjnej OT (operational technology)

GreyCortex - NDR Network Decection and Response + IDS  Intrusion Dectection System

Ochrona infrastruktury przed zagrożeniami.

Rozwiązanie do zabezpieczenia sieci NDR Network Detection and Response oraz IDS Intrusion Detection System. Rozwiązanie dla powyżej 150 stacji końcowych klienta.

Umożliwia monitorowanie stanu i efektywności pracy środowiska sieciowego (m.in. wykrywanie przeciążeń, awarii, ataków D/DoS i 0-day). Network Traffic Analysis (NTA) na podstawie statystyk i opisu ruchu (np. NetFlow) pobieranych z urządzeń sieciowych (routerów, przełączników) dokonuje analizy stanu, poprawności i efektywności pracy sieci.

Network Behavior Anomaly Detection (NBAD) w trybie ciągłym analizuje ruch sieciowy i/lub flowy (np. NetFlow), aby budować modele odzwierciedlające normalne zachowanie sieci w celu wykrywania awarii, cyber-ataków i innych niebezpiecznych sytuacji.

GREYCORTEX MENDEL – zaawansowane mechanizmy detekcji zagrożeń w sieciach wykorzystujące uczenie maszynowe oraz modele behawiorystyczne środowiska. Bazując na kopii ruchu z sieci szkieletowej środowiska pozwala na uzyskanie widoczności monitorowanego środowiska sieciowego.

Outsourcing usług bezpieczeństwa

Nie wszystkie firmy stać na to, aby zatrudnić specjalistów do spraw ochrony sieci i urządzeń, szczególnie jeśli jest to małe przedsiębiorstwo. Dlatego też naprzeciw oczekiwaniom wychodzi outsourcing usług cyberbezpieczeństwa. Nasza firma zajmie się transformacją cyfrową przedsiębiorstwa, a także dołoży wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednią ochronę na każdym etapie wdrażania zmian. W ramach naszych obowiązków możemy zaprojektować i stworzyć różnego rodzaju infrastrukturę sieciową i to zarówno na urządzenia stacjonarne, jak i mobilne. W momencie, kiedy realizujemy budowę takiej sieci od samego początku, mamy pewność, że wszystkie systemy spełniają najwyższe standardy ochrony przed złośliwymi software’ami.

Oczywiście outsourcing usług cyberbezpieczeństwa to także weryfikacja i dokładna analiza istniejących infrastruktur. Dlatego też w ramach naszych usług wykonujemy szeroki zakres testów, które mają na celu identyfikację obecnego stanu sieci. Korzystamy z testów m.in. skanowania kodu, podatności czy penetracyjnych. Co więcej, wykonujemy również kontrolne ataki DDoS oraz APT w celu sprawdzenia zabezpieczeń.

Możemy zaproponować spotkanie przedaudytowe, na którym:

 • opowiemy o technologiach zwalczających ataki typu ransoware i malware,
 • porozmawiamy o Państwa środowisku i wskażemy obszary, które powinny być jak najszybciej wzmocnione,
 • skonsultujemy z Państwem przyszłościowe działania zabezpieczające przed atakami hackerskimi zgodnie z Państwa planami rozwoju obszaru IT,
 • przekażemy niezbędną wiedzę nt trendów bezpieczeństwa jak również sposobów przeprowadzania audytów bezpieczeństwa.