ISO 9001:2015

certyfikat jakości

Firma 4Ergo posiada certyfikat systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2015

Oznacza to, że niezależna jednostka certyfikująca potwierdziła zgodność usług 4Ergo z międzynarodową normą ISO w zakresie zarządzania jakością, a firma wciąż ulepsza codzienną działalność biznesową.

Beneficjentem jakości jest nie tylko firma 4Ergo, ale wszyscy jej partnerzy biznesowi oraz Klienci. Utrzymanie wysokiej jakości, ciągły rozwój, doskonalenie oraz podążanie za najnowocześniejszymi rozwiązaniami i technologiami przekłada się również na zaufanie rynku.

Co certyfikat ISO 9001:2015 oznacza dla firmy 4Ergo i Klientów?

Wdrożony i certyfikowany System Zarządzania Jakością jest dla firmy 4Ergo szczególnie istotny, gdyż mobilizuje nas do wzrostu, rozwoju i obserwacji otoczenia biznesowego. 

Codzienna działalność operacyjna w schemacie międzynarodowego standardu porządkuje oraz harmonizuje nasze działania oraz ujednolica język komunikacji zarówno wewnątrz organizacji, jak również z naszymi Klientami.